Stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.