Stypendia burmistrza dla najlepszych uczniów

Burmistrz Janusz Chodasewicz przyznał najlepszym uczniom kamiennogórskich szkół podstawowych specjalne stypendia.

W I semestrze roku szkolnego 2021/2021 nagrodzonych zostało 33 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Warunkiem uzyskania stypendium burmistrza było uzyskanie co najmniej „piątkowej” średniej z ocen. Stypendium wynosi 600 zł dla każdego ucznia.

Najwyższe wyniki w nauce w szkołach podstawowych uzyskały dwie uczennice: Julia Słowińska z klasy VIII e Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Amelia Witecka z klasy VIII a Szkoły Podstawowej nr 2, uzyskując średnią ocen – 5,57. Jest to jednocześnie najlepszy wynik w klasach VIII. Najlepszy wynik w nauce w klasach siódmych uzyskał uczeń Marcin Gołębiewski z klasy VII a Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymując średnią ocen 5,5.

Podczas uroczystości wręczono także stypendia za wyniki sportowe. Nagrodzonych zostało czterech uczniów za sukcesy podczas zawodów pływackich. Oni też otrzymali gratyfikacje finansowe.