Stypendia burmistrza dla najlepszych uczniów

Dziś w Centrum Kultury odbyła się gala z okazji wręczenia uczniom klas VII i VIII miejskich szkół podstawowych stypendiów burmistrza miasta Kamienna Góra. Nagrodzono ich za wyniki w nauce i sporcie osiągnięte w drugim okresie nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Najlepszy wynik w nauce w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kamienna Góra uzyskała Julia Słowińska z klasy VIII e Szkoły Podstawowej nr 2 ze średnią ocen 6,0.

Najlepszy wynik w nauce w klasach siódmych uzyskała uczennica Konstancja Pierzchała z klasy VII c Szkoły Podstawowej nr 2 ze średnią ocen 5,79.
Podczas uroczystego spotkania burmistrz Janusz Chodasewicz pogratulował wszystkim stypendystom i ich rodzicom. Osobiście wręczył dyplomy gratulacyjne.

Chciałbym, abyście zdobywali najlepsze możliwe wykształcenie i jednocześnie wiązali swą przyszłość z Kamienną Górą. Jako miasto staramy się ruszyć z programem budownictwa mieszkaniowego i utworzyć strefę aktywności gospodarczej, w której znajdą się nowe firmy i miejsca pracy – powiedział podczas spotkania burmistrz Chodasewicz.

W sumie stypendia burmistrza miasta Kamienna Góra (w wysokości 600 zł) za wyniki w nauce otrzymało prawie 70 uczniów. Dziesięciu uczniom przyznano stypendia za wyniki sportowe.