Świąteczne paczki żywieniowe dla uboższych mieszkańców

Przygotowaliśmy świąteczne paczki żywieniowe dla uboższych mieszkańców Kamiennej Góry.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekaże je 70 rodzinom w mieście. Zakup produktów sfinansował urząd miasta. Paczki będą przekazywane w siedzibie MOPS do 22 grudnia.