Święto Niepodległości w Kamiennej Górze

Mieszkańcy Kamiennej Góry, władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych i innych instytucji działających na terenie naszego miasta wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości.

Na uroczystym apelu spotkaliśmy się pod obeliskiem przy kościele MBR. Następnie odbyła się msza w intencji Ojczyzny. Tegoroczne uroczystości zostały objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas obchodów Przypomnieliśmy niezwykłą postać majora Józefa Sierocińskiego, adiutanta gen. Józefa Hallera i mieszkańca Kamiennej Góry, który spoczywa w naszym mieście. Okazją do wspomnień był przyznany mu pośmiertnie awans na stopień majora. Sylwetkę oficera przybliżył strażnik jego pamięci – pan Bogdan Adamus. Odwiedziliśmy także grób bohaterskiego żołnierza.