System Identyfikacji Wizualnej Kamiennej Góry

Stworzyliśmy w Kamiennej Górze SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ.

Identyfikacja wizualna Kamiennej Góry została oparta o „cytat z herbu” z wyróżnioną postacią rycerza. Wprowadzamy też do przestrzeni postać „tkaczki”, którą można odnaleźć na historycznych witrażach w ratuszu. Wśród grafik, którymi będziemy się posługiwać, znalazły się także kwiaty lnu odwzorowane z zabytkowych polichromii na parterze ratusza.

SIW określa krój oryginalnych czcionek, którymi będziemy posługiwali się w różnych materiałach. Kolorem wiodącym Kamiennej Góry jest niebieski w odcieniu kwiatu lnu. Niegdyś było to przecież „miasto niebieskich łąk”. Barwa pomarańczowa też nie jest przypadkowa, elementy w takim kolorze znajdziecie na polichromiach na parterze ratusza.

 

Identyfikacja wizualna miasta Kamienna Góra zbudowana została wokół jego historii oraz symboli nierozerwalnie z nim związanych.

Kamienna Góra to niezwykłe miejsce na pograniczu południowo-zachodniej Polski, położone w malowniczej Kotlinie Kamiennogórskiej, którą tworzą pasma: Gór Stołowych, Gór Kruczych i Rudaw Janowickich. Historia miasta liczy sobie prawie 800 lat. Początki Kamiennej Góry są związane z piastowskim księciem Henrykiem I Brodatym. Na początku XIII wieku za jego sprawą powstała budowla obronna na Górze Zamkowej, u podnóża której rozwinęło się podgrodzie – zalążek przyszłego miasta.

Stopniowo z osady targowej Kamienna Góra przekształciła się w miasto, a z czasem stała się dużym ośrodkiem produkcji włókienniczej. Dzięki niej mieszkańcy zaczęli się bogacić, a miasto intensywnie rozwijać. Płótno z Kamiennej Góry i okolic zyskało sławę w całej Europie. Większość areału okolicznych pól stanowił len. Gdy zakwitał, Kamienną Górę otaczały łany niebieskich kwiatów.

1. Znak graficzny (uproszczona wersja herbu)

  • Rycerz, jako bezpośrednie nawiązanie do herbu miasta, z uniesionym mieczem, wychodzący z częściowego obrysu w kształcie herbu z przypiętym niebieskim kwiatem lnu (jedno z historycznych symboli miasta).

2. Ilustracje uzupełniające

  • Rycerz
  • Tkaczka / handlarka
  • Wzór z polichromii

Rycerz jest symbolem założyciela, obrońcy i opiekuna miasta (na cześć księcia Henryka I Brodatego oraz Bolko II, wnuka założyciela) oraz tkaczka/handlarka jako symbol przemysłu tkackiego oraz silnie rozwiniętego w przeszłości handlu płótnem. W XVI wieku Kamienna Góra słynęła z czterech dorocznych jarmarków i cotygodniowego targu płócien. Warto też dodać, że przemysł lniarski, jedwabniczy, a nawet fabryka maszyn włókienniczych istniały jeszcze w czasach PRL. Sam przemysł lniarski istnieje natomiast do dziś (Świat Lnu). Stąd właśnie wybór jako bohaterów ilustracji rycerza i tkaczki właśnie. Chłopak i dziewczyna, żeby swoją reprezentację miały obie płcie. Obie postaci znajdują się na witrażach w Sali Rajców, inaczej nazywanej Salą Witrażową w budynku Ratusza w Kamiennej Górze. Jako uzupełnienie do postaci rycerza i tkaczki mamy odwzorowanie pięknej polichromii, która zdobi ściany holu głównego budynku ratusza i jest dla niego bardzo charakterystyczna. Jej kolorystka to kolor niebieski i pomarańczowy z tłem jasno beżowym.

Witraże w Sali Rajców, jako źródło inspiracji. Podobnie jak polichromie, witraże w Sali Rajców w budynku ratusza w Kamiennej Górze są dla miasta bardzo charakterystyczne i pokazują między innymi codzienne życie miasta oraz naszych „bohaterów”.

  • Rycerz

Jeden z trzech witraży ilustrujących historie miasta przedstawia scenę odbicia miasta Kamienna Góra z rąk wroga w 1348 roku przez Bolko II właśnie.

  • Tkaczka

Kolejny witraż przedstawia życie codzienne miasta, ilustrując rozkwit przemysłu lniarskiego i włókienniczego.

Powstałe ilustrację nawiązują swoim stylem do techniki rysunku, stosowanej przy tworzeniu projektu witraży lub jego odwzorowania, tak aby odbiorca nie miał wątpliwości, że inspiracją do ich stworzenia były właśnie kamiennogórskie witraże. Jest to rysunek linearny określający kształty szkieł, oparty na technice wykorzystywanej w procesie projektowania witraży od setek lat. Podczas tworzenia projektu taki rysunek zostaje następnie rozcięty wzdłuż narysowanych linii, a powstałe kawałki kartonu służą jako szablony do cięcia szkła.

3. Kolorystyka

Kolor niebieski wprost zaczerpnięty został z barwy kwiatu lnu. W czasach rozkwitu przemysłu lniarskiego miasto tonęło w otaczających je niebieskich polach lnu właśnie. Według informacji pozyskanych podczas konsultacji, w tym okresie miasto wysyłało listy w kopertach właśnie w kolorze niebieskim.

Kolor pomarańczowy to bezpośrednie nawiązanie zarówno do koloru pomarańczowego, występującego na polichromiach, jak i witraży (kolor miecza).

4. Typografia

Zastosowany w identyfikacji (uproszczona wersja herbu) krój czcionki to SWEET SQUARE PRO HEAVY nawiązujący do kwadratowo ciosanych kamieni, tak jak mur w herbie miasta oraz do nazwy miasta.

5. Układ kompozycyjny

Nowoczesne, geometryczne kształty nawiązujące do nowoczesności, łączące historie ze współczesnością. Celem stworzenia było uporządkowanie sposobu przygotowywania materiałów promocyjnych.