Tajemnice Militarnych podziemi

Tajemnice Militarnych podziemi, projekt realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg IIIa Polska -Czechy. W uroczystości ze stronie czeskiej uczestniczyli:
• Rokytnice v Orlických Horách- partner wiodący- Petr Hodousek, Pavel Minar
• Euroregion Glacensis- obsługa administracyjna i promocja wniosku- Denisa Kalousková
Po stronie Polskiej
• Gmina Głuszyca- Katarzyna Łazanowska,
• Gmina Miejska Kamienna Góra- Burmistrz Janusz Chodasewicz

Zakres projektu po stronie Gminy Miejskiej Kamienna Góra
• Przebudowa ul. Parkowej
• Budowa parkingu przy ul. Lubawskiej
• Budowa łącznika pomiędzy ul. Lubawską a ul. Staszica
• Budowa parkingu przy ul . Staszica
• Centrum Informacji Turystycznej- koszt niekwalifikowalny

Uczestnicy poza wspomnianymi inwestycjami zwiedzili trasę turystyczna Projekt Arado, ścieżkę historyczną na Górze Parkowej oraz nasze Muzeum Tkactwa.

Wartość projektu- Gmina Miejska Kamienna Góra
• Koszt prac budowlanych – 1 949 000 zł
• Wartość kosztów kwalifikowalnych – 420 154,70 euro
• Dofinansowanie – 346 133,09 euro