Trening systemu wczesnego ostrzegania

Burmistrz miasta Kamienna Góra informuje, że na terenie miasta Kamienna Góra zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

Został on zaplanowany 10 kwietnia 2022 r. o godzinie 8.41. Taki obowiązek na służby miejskie nałożył wojewoda dolnośląski.

Z uwagi na przebywających w naszym mieście licznych uchodźców wojennych burmistrz zalecił, aby trening został przeprowadzony bez sygnału dźwiękowego.

Celem treningu jest:

  • sprawdzenie sprawności funkcjonowania systemu (można go przetestować także bez dźwięku);
  • doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym;
  • ocena sprawności technicznej urządzeń.