Tu można zastrzec swój numer PESEL

Od dziś można zastrzec swój numer PESEL. Nowe regulacje prawne mają utrudniać tzw. kradzieże tożsamości i próby oszustw.

Numer PESEL można zastrzec elektronicznie m.in. przy użyciu aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie miasta. 17 listopada zaczęła obowiązywać ustawa z 7 lipca 2023 r. zmieniająca przepisy w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeż numer PESEL

Do zastrzeżenia numeru w urzędzie jest konieczny papierowy wniosek opatrzony podpisem osoby upoważnionej.

Urzędnik bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia PESEL w rejestrze i wydaje wnioskodawcy stosowne potwierdzenie.

W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna może dokonać kilku czynności: zastrzec numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie, ustawić automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL, sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne, oraz dokonać podglądu historii zmian statusu.