Tymczasowa organizacja ruchu na odcinku drogi ul. Lubawskiej

Informujemy, że od 18.09.2023 r. obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku drogi ul. Lubawskiej oraz rozpoczną się prace związane z przebudową odcinka drogi w km 1+368,42 – 2+186,87 (odcinek od zakrętu przy ROD – skrzyżowanie z ul. Słowackiego, do końca granicy miasta), co wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
W zakresie prac znajduje się przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 818,45 m w km 1+368,42 – 2+186,87. Droga posiadać będzie jezdnię o szerokości 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 oraz obustronne pobocze gruntowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 1,0m, każde. Ponadto robotami budowlanymi objęta jest przebudowa istniejących zjazdów zwykłych o nawierzchni z betonu asfaltowego z AC 11 S 50/70 o szerokości jezdni 4,50 – 6,00 m wraz z obustronnym poboczem gruntowym z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75m, każde wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych.
W załączeniu mapka z lokalizacja odcinka drogi, której dotyczy projekt tymczasowej organizacji ruch.