Uczniowie zbadają stan powietrza w mieście

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze w ramach konkursu „Inteligentne Miasto – Change the Game”, będą badali jakość powietrza w mieście. Za pośrednictwem urzędu miejskiego trafił do nich nowoczesny pyłomierz, który natychmiastowo przekazuje dane na temat stanu zanieczyszczeń.

W konkursie biorą udział uczniowie szkół w całej Polsce i w Litwie. Jego celem jest promocja świadomego wykorzystania dostępnych narzędzi pomiarowych oraz technologicznych do oceny stanu naszego środowiska. W ramach konkursu powstanie 2,5 minutowy film, prezentujący używanie pyłomierza podczas zajęć lekcyjnych.

Pyłomierz osobisty Dust Air, w który została wyposażona szkoła, to najnowsze dzieło naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Urządzenie zostało nagrodzone m.in. na wystawie wynalazczości w Hiszpanii.

– Urządzenie dokonuje pomiarów w czasie rzeczywistym i informuje użytkownika, kiedy należy podjąć działania prewencyjne. Taki pyłomierz przymocowany do paska, torby czy roweru daje możliwość dokonywania nieograniczonej ilości pomiarów w ciągu dnia — powiedziała PAP rzeczniczka GIG dr Sylwia Jarosławska-Sobór.

Pyłomierz mierzy i wskazuje stężenia pyłów: PM 1 (to najbardziej niebezpieczne pyły zawieszone, o cząsteczkach mniejszych niż 1 mikrometr), PM 2,5 (drobne pyły, które bez przeszkód przedostają się do układu oddechowego i krwi) oraz PM 10 (pyły powstające podczas ogrzewania domów oraz w ruchu drogowym). Urządzenie pokazuje także temperaturę i wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne.

Urządzenie współpracuje z darmową aplikacją „Pyłomierz Dust Air”, którą można zainstalować w każdym smartfonie. Ta aplikacja, dzięki urządzeniu GPS, lokalizuje pyłomierz.  Oprogramowanie przesyła dane pomiarowe do serwera, nanosi wyniki na mapę pomiarów i pokazuje je na ekranie smartfona. Pyłomierz może też działać bez włączonego telefonu. Wówczas wielokolorowe diody urządzenia sygnalizują o jakości powietrza w otoczeniu.

Dane zbierane w ramach konkursu „Inteligentne Miasto – Change the Game” można śledzić na tej stronie.