Umowy użyczenia

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ewelina Bortnowska; podinspektor ds. geodezji

Telefon: 75 64 55 134
E-mail: ewelina.bortnowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Uchwała Nr V/18/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2011 r. (ze zmianami) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek osoby ubiegającej się o użyczenie mienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – do 2 miesięcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od warunków umowy przysługuje do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
VII. UWAGI:
Brak.