UZYSKANIE ODPISU PEŁNEGO/SKRÓCONEGO Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru (brak sformalizowanego wzoru, wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, cel wydania wniosku oraz informację czy wniosek dotyczy odpisu pełnego czy skróconego).
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Brak
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie lub w sytuacji wymagającej dokładniejszego rozpoznania do miesiąca od daty złożenia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
VII. UWAGI:
Brak