Większość radnych nie przyszła na sesję

Masowa nieobecność radnych na sesji rady miasta uniemożliwiła procedowanie ważnych dla Kamiennej Góry uchwał. Na prawidłowo zwołanej sesji nie zjawili się radni: Jacek Bruździak, Janusz Jarosz, Andrzej Grzyb, Bogdan Murawski, Elżbieta Seweryniak, Łukasz Sławiński, Sławomir Sławiński, Wiesław Sobiechowski i Mariusz Łobos.

Przewodnicząca rady Violetta Majak formalnie otworzyła sesję i zamknęła ją po kilku sekundach z powodu braku wymaganej minimalnej liczby radnych, niezbędnych do prowadzenia obrad.

Podczas dzisiejszego posiedzenia miały zapaść ważne decyzje związane z budową budynku mieszkalnego TBS na ul. Staszica, budową nowej drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej, budową kompleksu basenów nad Zalewem oraz modernizacją ul. Lubawskiej.

Radni i przewodniczący komisji w radzie miasta przy odpowiedniej frekwencji co miesiąc otrzymują od 2300 do 2500 zł. Jeśli kolejna sesja odbędzie się jeszcze w sierpniu i nieobecni dziś radni zjawią się na niej, nie poniosą żadnych finansowych konsekwencji swej nieobecności.