Wiosenne sprzątanie Kamiennej Góry | 11 czerwca

Zapraszamy do udziału w akcji „Wiosenne sprzątanie Kamiennej Góry”

11 CZERWCA 2022 | 10:00 | Stadion miejski | ul. Słowackiego

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt pod nr tel. 756455127 | 756455129

Porządkujemy:

  • ścieżkę rowerową od. ul. Wysokiej do ul. Towarowej oraz do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta;
  • las miejski przy ul. Słowackiego w kierunku ścieżki przyrodniczo-historycznej przy ul. Lubawskiej.

Na zakończenie ognisko.