Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych

Informujemy, że wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych obsługuje MOPS i tam należy składać wymagane dokumenty.

Tu można uzyskać szczegółowe informacje na temat dodatków węglowych. Więcej informacji związanych z wypłatą dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

UWAGA! Wnioski o dodatki dla podmiotów wrażliwych składa się wraz z odpowiednimi załącznikami (kopie faktur zakupu) do Urzędu Miasta Kamienna Góra w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 listopada br.