Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem

 

Miasto Kamienna Góra realizuje projekt

pn. „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078

Celem projektu jest wspólna realizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych po obu stronach polsko-czeskiego pogranicza.

Realizacja działań projektu umożliwi rozwój i poprawę współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami po obu stronach granicy i przyczyni się do społecznego i gospodarczego rozwoju wspólnego obszaru pogranicza.

Partnerzy projektu:

Miasto Zaclerz, Miasto Svoboda nad Upou, Miasto Mlade Buky, Gmina Horni Marsov, Gmina Mala Upa, Miasto Kamienna Góra, Gmina Lubawka