Wsparcie ze środków funduszy europejskich – konsultacje online

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców miasta Kamiennej Góry do skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych na temat wsparcia ze środków funduszy europejskich.

Podczas indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe).

Na konsultacje mieszkańców miasta Kamiennej Góry zapraszamy
26 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-12.00

W celu zgłoszenia się na konsultacje prosimy o przesłanie maila, na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do 23.04.2021 roku. W tytule maila proszę wpisać: „Konsultacje on-line –Kamienna Góra”.

W odpowiedzi uczestnik otrzyma indywidualny link do rozmowy poprzez Skype/ZOOM. Nie ma potrzeby zakładania kont na tych platformach. Spotkania będą umawiane na konkretną godzinę.

Konsultacje są bezpłatne.