Wspólnie zadbajmy o właściwą segregację

Jesteśmy zmuszeni do przypomnienia zasad prawidłowej segregacji odpadów. Ich naruszenie będzie skutkowało naliczeniem podwójnej stawki za wywóz. Prosimy mieszkańców, by zwracali uwagę na osoby wrzucające do kontenerów nieposegregowane odpady, gruz budowlany i śmieci wielkogabarytowe.

– Ostatnio mamy spory problem na ul. Lubawskiej przy budynkach nr 21-39. Od miesiąca nieznana osoba lub osoby wrzucają do pojemnika odpady poremontowe. Ostatnio pojawiły się tam też gabaryty — informują pracownicy wydziału infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska.

Urząd miasta powiadomił mieszkańców, że w przypadku nieprawidłowej segregacji gmina będzie zmuszona do podwójnych naliczeń stawki za wywóz śmieci, tj. 40 zł za osobę.

Przypominamy, że każdy mieszaniec Kamiennej Góry może dwa razy w roku dostarczyć 120 l odpadów remontowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Towarowej 49. Odpady wielkogabarytowe są tam przyjmowane bez ograniczeń.

Przy tej okazji zwracamy się do mieszkańców, by dyscyplinowali sąsiadów niesegregujących odpadów. W razie nieprawidłowości prosimy informować o tym wydział infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, tel. 75 64 55 129. Wraz z informacją można dołączyć dokumentację fotograficzną.