Współpraca z zagranicą – Miasta partnerskie

Miasto Kamienna Góra i gmina Kamienna Góra nawiązały współpracę międzynarodową na szczeblu samorządowym w różnych dziedzinach. Partnerstwo przejawia się wymianą na niwie gospodarki, turystyki, kultury, sztuki, spraw młodzieży, sportu i oświaty.

Miastami partnerskimi Kamiennej Góry są:

 

 • Dvůr Králové nad Labem (Czechy)

Burmistrz Jan Jarolím
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
E-mail: epodatelna@mudk.cz
Telefon: +420 499 318 111
www.mudk.cz
www.dvurkralove.cz

Umowa partnerska pomiędzy Kamienną Górą a Dvorem Králové nad Labem zawarta została 18 lutego 2016 roku.

Dvůr Králové nad Labem to miasto w Republice Czeskiej, w kraju hradeckim, w powiecie trutnowskim nad rzeką Łabą. Położone jest u stóp Karkonoszy, około 30 km od granicy z Polską.

Preambuła umowy partnerskiej zawiera deklarację podjęcia współpracy społeczności lokalnych, w interesie ich obywateli, na zasadzie: współpracy, przyjaźni i wzmocnienia partnerstwa między dwoma samorządami oraz wzmacniania w duchu wzajemnego zrozumienia między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską.

Władze lokalne chcą też wymieniać doświadczenia w zarządzaniu i informacje w interesujących dziedzinach życia dwóch stron partnerskich. Współpraca partnerska odbywa się poprzez wymianę na poziomie instytucji i mieszkańców podczas większych wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych lub edukacyjnych.

Ważnym aspektem współpracy jest integracja i realizacja wspólnych projektów i wzajemne wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację. Partnerzy chcą też intensyfikować wymianę gospodarczą i tworzyć klimat dla kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Dobrej współpracy sprzyja bliska odległość między naszymi miastami oraz zbliżona struktura gospodarcza i społeczna. Dvur Kralove nad Labem (Dwór Królowej nad Łabą) oddalone jest od Kamiennej Góry zaledwie o 50 km. Ma podobną liczbę mieszkańców i wiele prężnie działających zakładów produkcyjnych. Posiada dwa miasta partnerskie, Verneuil en Halatte we Francji i Piegaro we Włoszech.

Pierwsze wzmianki o mieście sięgają roku 1270. Wiadomo, że od początku istnienia, było ono częścią Korony Czeskiej, oraz iż należało do posagu czeskiej księżniczki, skąd też zaczerpnęło nazwę.

Dominującą gałęzią gospodarki jest przemysł tekstylny. Obecnie Polakom miasto kojarzy się głównie z bardzo popularnym ogrodem zoologicznym zajmującym obszar 28 ha, który jest zarazem największym hodowcą zwierząt afrykańskich w Europie.

Dla Czechów Dvůr Králové nad Labem jest symbolem walki o odrodzenie świadomości narodowej w okresie romantyzmu. To tu miało miejsce spektakularne fałszerstwo rękopisu, mającego stanowić dowód istnienia czeskiego piśmiennictwa w XIII wieku.

Współpraca partnerska miast obejmuje:

 • kulturę, sport, edukację i turystykę,
 • ochronę środowiska,
 • gospodarkę i sprawy socjalne,
 • sport i spędzanie wolnego czasu,
  wymianę gospodarczą
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych.

 • Trutnov (Czechy)

Burmistrz Michal Rosa
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165,
541 01 Trutnov
tel: +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103
e-mail: podatelna@trutnov.cz
www.trutnov.cz

 

Umowa między Kamienną Górą a czeskim Trutnovem zawarta została 13 września 1997 roku.

Trutnov to miasto powiatowe w północnych Czechach, w kraju hradeckim. Leży w regionie Hradec Králové, u stóp gór Karkonosze w dorzeczu rzeki Upa w odległości około 15 km od przejścia granicznego w Lubawce. Mimo, że jest tak blisko od granicy, to nie jest chyba jeszcze do końca odkryte przez Polaków.

Jest to stare miasto, które od początku swojego istnienia leżało na granicy dwóch państw. Pierwsza wzmianka o mieście Trutnov pochodzi już z 1260 roku. Trutnov od początku należał do korony czeskiej, dzisiaj do Republiki Czeskiej. Miasto to przechodziło różne pożogi wojenne, a największe z nich to obrona w 1421 roku podczas wojen husyckich oraz podczas najazdu Szwedów w latach 1642 – 1647. Miasto znane jest z bitwy jaka miała tutaj miejsce w 1866 roku pomiędzy Austriakami i Prusakami. Bitwa prusko-austriacka miała miejsce 27 czerwca 1866 roku a walczyło w niej około 60 tysięcy żołnierzy, 4 tysiące kawalerii i 25 baterii artyleryjskich. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem Austriaków nad Prusakami. Na pamiątkę tamtych wydarzeń wmurowano tablicę w rynku oraz wytyczono ścieżkę edukacyjną w mieście, gdzie można przejść szlakiem rozgrywających się walk.
W Trutnovie znajduje się wiele ciekawych, wartych zobaczenia obiektów zabytkowych, np.: wyłożony zabytkowym brukiem rynek Karkonosza otoczony renesansowymi kamienicami z XVI w., mury miejskie z XIV wieku oraz barokowe i renesansowe kościoły. Trutnov jest miastem przemysłowym. Znajduje się tu wiele zakładów specjalizujących się w przemyśle elektrotechnicznym, spożywczym, energetycznym, skórzanym, a także tekstylnym.

Współpraca partnerska miast obejmuje:

 • kulturę i szkolnictwo,
 • ochronę środowiska i obróbkę odpadów,
 • wymianę doświadczeń w zakresie opieki nad starszymi osobami i dziećmi,
 • sport i spędzanie wolnego czasu,
 • turystykę,
 • projekty ekonomiczne oraz współpracę gospodarczą,
 • administrację lokalną i samorządową

Obecnie współpraca opiera się głównie na wymianie młodzieży oraz na działaniach związanych ze szkolnictwem, kulturą, sportem i turystyką.


 • Wolfenbüttel (Niemcy)

Bürgermeister Ivica Lucanic
Stadtmarkt 3-6
D-38300 Wolfenbüttel
tel.: +49 (5331) 86 300
fax: (05331) 86-444
e-mail: stadt@wolfenbuettel.de
www.wolfenbuettel.de

 

Umowa między Kamienną Górą a niemieckim Wolfenbüttel zawarta została 2 maja 2001 roku.

Wolfenbüttel – miasto w Dolnej Saksonii, stolica powiatu Wolfenbüttel, leży nad rzeką Oker, około 13 km na południe od Brunszwiku. Wolfenbüttel jest jednym z około 170 miast i wsi niemieckich, w nazwie których występuje przyrostek „Büttel”, oznaczający „rozliczenia”, „gospodarstwo” lub „nieruchomości” oraz które rozciągają się od rzeki Eider na północy wzdłuż rzek Łaby i Wezery aż do samego Wolfenbüttel na południu Dolnej Saksonii.

Wolfenbüttel to tętniące życiem miasto z domami szachulcowymi pomiędzy górami Harzu a Luneburger Heide. Tylko w Wolfenbüttel można skosztować znanego na całym świecie likieru „Jägermeister” oraz podziwiać sławną bibliotekę księcia Augusta z Ewangeliarzem Henryka Lwa. Prawdopodobnie Wolfenbüttel założone zostało w X wieku naszej ery. Pierwsze jednakże wzmianki, wówczas o osadzie Wulferisbutle, historycy datują dopiero na rok 1118. Osada Wulferisbutle ograniczała się do małej wysepki na rzece Oker. Wolfenbüttel stał się rezydencją książąt Brunszwiku w 1432 roku. Przez następne trzy wieki urósł do rangi centrum sztuki oraz stał się miastem działalności takich osobistości jak Michael Praetorius, Johann Rosenmüller, Gottfried Wilhelm Leibniz oraz Gotthold Ephraim Lessing. W 1753 roku dwór książęcy został przeniesiony z powrotem do Brunszwiku, co umniejszyło znaczenie Wolfenbüttel jako miasta rezydenckiego. Pod koniec XVIII wieku Gotthold Ephraim Lessing założył w mieście jedną z pierwszych wypożyczalni w Europie.

Współpraca partnerska obejmuje:

 • wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie rozwoju infrastruktury komunalnej i budownictwa,
 • kontakty między instytucjami oświatowymi i kulturalnymi,
 • wymiana doświadczeń w dziedzinie sportu, turystyki i wypoczynku,
 • wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a także wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych,
 • wymianę informacji i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,
 • działania w zakresie organizacji życia i spędzania wolnego czasu młodzieży szkolnej,
 • wymianę doświadczeń i informacji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie funkcjonowania samorządu lokalnego.

Obecnie współpraca opiera się głównie na wymianie młodzieży i organizowaniu jej wolnego czasu oraz działaniach w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku.


 • Bitterfeld-Wolfen (Niemcy)

Oberbürgermeisterin Armin Schenk
Stadt Bitterfeld-Wolfen
OT Wolfen
Rathausplatz 1
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel. 03494 6660-0
E-Mail: info@bitterfeld-wolfen.de
www.bitterfeld-wolfen.de

Umowa między Kamienną Górą i niemieckim Bitterfeld została zawarta 2 marca 2006 roku.

Bitterfeld-Wolfen – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld. Położone w południowo wschodniej części kraju związkowego, na zachód od rzeki Muldy. Dominuje przemysł ciężki oraz wydobywczy (węgiel brunatny). Bitterfeld-Wolfen jest bardzo młodym miastem. Zostało utworzone 1 lipca 2007 roku z połączenia miast Bitterfeld i Wolfen oraz mniejszych miejscowości: Greppin, Holzweißig i Thalheim, które stały się automatycznie dzielnicami. Jest czwartym co do wielkości miastem w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Historia miasta ściśle związana jest z uprzemysłowieniem środkowych Niemiec. Po zjednoczeniu się Niemiec w 1990 roku, region Bitterfeld-Wolfen, słynący głównie z przemysłu chemicznego, przeszedł gruntowne zmiany strukturalne w zakresie gospodarczym. Obecnie jest jednym z najważniejszych centrów rozwoju w środkowych Niemczech ze wzrostem gospodarczym przekraczającym średnią krajową. Za decyzją wielu znanych przedsiębiorstw o inwestowaniu w Bitterfeld-Wolfen przemawiają zalety regionu m.in. doskonałe połączenia kolejowe czy z pobliską autostradą.
Każda dzielnica miasta Bitterfeld-Wolfen przyciąga różnorodnością pod względem architektonicznym, historycznym czy kulturalnym. Bitterfeld warte jest odwiedzenia ze względu na historyczne centrum z kwadratowym rynkiem, zabytkowym ratuszem, muzeum oraz położonymi niedaleko rynku jeziorem i placem rekreacyjnym obejmującymi obszar 24 km kw. Dla powiatu Wolfen szczególnego znaczenia nabiera Muzeum Przemysłu i Filmu. Jest to jedyna instytucja na świecie, która dokumentuje badania naukowo – technologiczne związane z nowoczesnymi filmami fotograficznymi. Innym symbolem dla całego regionu jest „Bitterfelder Bogen” (Bitterfeld Arch). Jest to architektoniczne dzieło sztuki wysokie na 28 m oraz długie na 81, które znajduje się na Mt Bitterfeld na przedmieściach Holzweißig. Symbolizuje zmiany w regionie i zapewnia wspaniały widok na miasto. Niedaleko Bitterfeld-Wolfen znajduuje się miasto Ferropolis. Jest to otwarte muzeum starych ogromnych maszyn przemysłowych, stąd też określane jest jako „miasto z żelaza”. Jest to skansen, który zawiera maszyny z połowy XX wieku. Mogą mierzyć do 30 metrów wysokości, 120 metrów długości i ważą do 1980 ton. Ponadto, obszar ten jest używany jako miejsce imprez. Tutaj odbywają się różne festiwale operowe czy muzyczne takie jak Melt! Festiwal czy „Ferropolis in Flammen”.

Współpraca partnerska miast zawiera:

 • wymianę doświadczeń w dziedzinie infrastruktury komunalnej i budownictwa,
 • kontakty między instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, a w szczególności Europy – Miasta Dzieci,
 • wymianę doświadczeń w dziedzinie sportu, turystyki i wypoczynku,
 • wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
 • wymianę informacji i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska,
 • działania w zakresie organizacji życia i spędzania czasu wolnego przez młodzież,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządu lokalnego.

Obecnie współpraca opiera się głównie na wymianie młodzieży oraz działaniach z zakresu sportu, turystyki, wypoczynku, a także organizowania wolnego czasu dla młodzieży.


 • Vierzon (Francja)

Mer de Vierzon Nicolas Sansu
Place de l’Hotel de Ville
Boite Postale 337
18103 Vierzon Codex
tel.: 0033-02 48 52 65 00
fax: 0033-02 48 71 80 44
e-mail: info@ville-vierzon.fr
www.ville-vierzon.fr

Umowa partnerska między Kamienną Górą a Vierzon zawarta została 7 września 1996 roku.

Vierzon to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Centre w departamencie Cher nad rzeką Cher. Jest to średniej wielkości miasto leżące około 33 km na północny zachód od Bourges. Gospodarka oparta jest głównie na przemyśle lekkim. W północnej części miasta znajdują się obszary leśnictwa i rolnictwa. Dzieje położonego w sercu Francji, na południe od Paryża, Vierzon sięgają czasów rzymskiej okupacji. Historia miasta rozpoczęła się wraz z założeniem prehistorycznej osady w Bellon. W 1196 roku w wyniku wojen z Anglią, Vierzon znalazło się w rękach Ryszarda Lwie Serce. Rozwój miasta rozpoczął się dopiero w drugiej połowie wieku XVIII, wraz z budową pierwszej huty żelaza. W późniejszych latach rozwinęło się garncarstwo oraz przemysł hutniczy. Słynne Porcelaine de Limoges pochodzą właśnie z tego regionu. Zabytkowe budynki, takie jak resztki średniowiecznych murów i starożytnego Kościoła parafii Notre Dame świadczą o historii miasta. Rewolucja francuska z 1789 roku nie dokonała znacznych zniszczeń w rejonie miasta, czego nie można powiedzieć o skutkach wojen współczesnych. W trakcie II wojny światowej Vierzon zostało w 1/7 zniszczone w wyniku bombardowań. Dzisiejsze Vierzon to tętniące życiem miasto z 30.000 mieszkańców z obfitością zwierzyny z pobliskich lasów w Sologne i ryb z wielu rzek – nie zapominając o licznych winach z otoczenia (m. in. Quincy, Reuilly). Miasto słynie także z ulicznego targu, gdzie odwiedzający mogą skosztować lokalnego wina czy lokalnego sera koziego z Berry.

Współpraca partnerska miast obejmuje:

 • kulturę i szkolnictwo,
 • ochronę środowiska i obróbkę odpadów,
 • wymianę doświadczeń w zakresie opieki nad starszymi osobami i polityki dziecięcej,
 • sport i spędzanie wolnego czasu,
 • turystykę,
 • projekty ekonomiczne oraz współpracę gospodarczą,
 • administrację lokalną oraz strukturę władz lokalnych.

 • Ikast (Dania)

Burmistrz Ib Lauritsen
Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
DK-7430 Ikast
tel.: +45 99 60 40 00
fax: +45 99 60 40 40
e-mail: post@ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk

Umowa o współpracy między Kamienną Górą a duńskim Ikast podpisana została 22 sierpnia 1991 roku.

Ikast – jest ośrodkiem przemysłowym. Do roku 2007 miasto było siedzibą gminy Ikast, a od roku 2007 jest siedzibą gminy Ikast-Brande. W mieście znajduje się wielofunkcyjny stadion Ikast Stadion. W średniowieczu miejscowość znana była jako Ykost (1301). W XIX w. rozwinął się tutaj przemysł tekstylny, czyniąc z miasteczka spory ośrodek produkcji tekstylnej. W latach 60. XX w. istniało tutaj około 200 drobnych zakładów tekstylnych powstałych pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX w. Wraz z rozwojem przemysłu tekstylnego rozwijało się i samo miasto. Gmina Ikast-Brande charakteryzuje się wszechstronnym życiem kulturalnym. W bibliotekach gminy dostępne są książki w różnych językach, a także filmy oraz płyty DVD itp. Dzieci mogą uczyć się gry na instrumentach w znajdujących się w gminie szkołach muzycznych. Można dołączyć do chóru i na wiele innych sposobów uczestniczyć w życiu kulturalnym, które jest w znacznym stopniu wspierane przez dobrowolny udział mieszkańców. Przykładami placówek kulturalnych wspieranych przez dobrowolną pracę mieszkańców mogą być Bakkehuset, RemisenBrande oraz dwa muzea Klosterlund i Vester Palsgård.

Współpraca partnerska miast obejmuje:

 • kulturę i szkolnictwo,
 • ochronę środowiska i obróbkę odpadów,
 • wymianę doświadczeń w zakresie opieki nad starszymi osobami i polityki dziecięcej,
 • sport i spędzanie wolnego czasu,
 • turystykę,
 • projekty ekonomiczne oraz współpracę gospodarczą,
 • administrację lokalną oraz strukturę władz lokalnych.

 • Szczerzec (Ukraina)

Herb SzczercaBurmistrz Vasylyshyn Oleh Pachomowicz
Miasto Szczerzec, Rynek 8
81160 Szczerzec
Tel. 03230-67105
e-mail: shchyrecrada@gmail.com
www.shchyretska-hromada.gov.ua

 

Umowa o współpracy pomiędzy Kamienną Górą, a miastem Szczerzec została podpisana 8 czerwca 2018 r.
Szczerzec to osiedle typu miejskiego w obwodzie lwowskim Ukrainy. Od Lwowa dzieli go 30 km. Miejscowość liczy ponad 5 tysięcy mieszkańców. W 1397 r. Szczerzec otrzymał prawa miejskie nadane przez Władysława Jagiełłę. W swojej długiej historii miejscowość należała do różnych państw, zamieszkiwali ją Ukraińcy, Polacy, Żydzi i Niemcy.
Obecnie jest jednym z większych skupisk ludności polskiej, działa tutaj oddział Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Współpraca partnerska miast obejmuje:

 • współpracę w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, turystyki, ochrony środowiska i spraw socjalnych;
 • wymianę doświadczeń w zarządzaniu;
 • wymianę mieszkańców podczas wydarzeń kulturalnych;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacji wspólnych projektów.