Wybór ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Rada miasta Kamienna Góra informuje, że najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na nową kadencję 2024 – 2027.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – biuro rady miasta, Pl. Grunwaldzki 1 /pok. 203 I piętro/. Wszelkich informacji w temacie wyborów na ławników sądowych można uzyskać pod numerami telefonów: 75 64 55 116 oraz 75 64 55 142. Wszelkie informacje i druki znajdują się TUTAJ.