„Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła” – schemat postępowania

Schemat postępowania dot. realizacji projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno-Zdrój”.