Wymiana źródeł ciepła – wnioski do pobrania

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

Gmina Stare Bogaczowice jako Lider projektu1

pn „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych
i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna
Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-
Zdrój” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren
Gminy Miejskiej Kamienna Góra dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 (RPO WD 2014-2020),

osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym ”,

poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – ZIT AW” (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
– projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) – granty.

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantu):
od dnia 26.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.

Miejsce:
sala gimnastyczna byłego gimnazjum przy ul. Lubawskiej 8
w Kamiennej Górze
godz. 9:00 – 15:00.

1Liderem projektu jest Gmina Stare Bogaczowice. Partnerami projektu są: Gmina Czarny Bór, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra i Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój.

Wnioski do pobrania poniżej. Można je także pobrać w papierowej wersji przed wejściem do ratusza.