Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE

Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze.

Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym

Lp.

Nazwa oferenta (organu prowadzącego przedszkole niepubliczne)

Nazwa przedszkola

Adres przedszkola

Liczba pozyskanych miejsc

1.

Dorota Staszak

Pierwsze Prywatne Przedszkole „Stokrotka” w Kamiennej Górze

ul. Parkowa 3

58 – 400 Kamienna Góra

30

2.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipem”

ul. Wałbrzyska 15 58 – 400 Kamienna Góra

8