Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze.

 

Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym.

Lp. Nazwa oferenta (organu prowadzącego przedszkole niepubliczne) Dane przedszkola wybranego w konkursie
Nazwa przedszkola Adres przedszkola
1. Lidia Staszak Pierwsze Prywatne Przedszkole „Stokrotka” w Kamiennej Górze ul. Parkowa 3 58 – 400 Kamienna Góra

 

                                                                         /-/ Janusz Chodasewicz