Wyniki naboru w ramach projektu wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Wyniki pierwszej rundy naboru w ramach projektu grantowego: „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno-Zdrój” – zadanie nr 2 (wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze gminy miejskiej Kamienna Góra).

W załączeniu wykaz wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania oraz nierekomendowanych z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną rundę naboru dla zadania nr 2 „Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze gminy miejskiej Kamienna Góra”.

Do pobrania: zadanie 2

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji projektu zostaną przekazane w odrębnym komunikacie oraz drogą pocztową.