Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze.

Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym

Lp.

Nazwa oferenta (organu prowadzącego przedszkole niepubliczne)

Dane przedszkola/punktu przedszkolnego

wybranego w konkursie

Nazwa przedszkola

Adres przedszkola

Liczba pozyskanych miejsc

1.

Dorota Staszak – Oskwarek

Pierwsze Prywatne Przedszkole „Stokrotka” w Kamiennej Górze

ul. Parkowa 3

58 – 400 Kamienna Góra

30