Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 97-wyniki konkurs ofert profilaktyka 2024 248 KB