Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku