Wyniki pierwszej rundy naboru do projektu wymiany pieców

Wyniki pierwszej rundy naboru projektu grantowego: „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno-Zdrój”.

Wykaz wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania oraz nierekomendowanych z powodu wyczerpania limitu środków finansowych.

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji projektu zostaną przekazane w odrębnym komunikacie oraz drogą pocztową.