Wypis, wyrys z MPZP lub ze studium

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta
Andrzej Omachel – Kierownik Biura
Agnieszka Damasiewcz – Inspektor
Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wykonanie wypisu z mpzp lub ze studium zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Załączniki: wskazanie nieruchomości/obszaru na mapie lub wymienienie działek ewidencyjnych oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłatę skarbową pobiera się z chwilą złożenia wniosku w kwocie:
1) od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł;
2) od wyrysu za każdą stronę formatu A4 – 20zł, nie więcej niż 200 zł.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki do 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Jeżeli po wykonaniu wypisu i/lub wyrysu okaże się, że załączone do wniosku potwierdzenie opłaty skarbowej będzie niższe od należnej kwoty, to różnicę należy uzupełnić przy obiorze wypisu/wyrysu.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf BAM07a_zal1v2024 185 KB