Wystawa – Starodruki, rękopisy i mapy ze zbiorów Muzeum Tkactwa

Starodruki, rękopisy i mapy ze zbiorów Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze [wystawa czasowa] 18.05.2024 – 30.06.2024

  • Po raz pierwszy Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprezentowało na wystawie czasowej własne zbiory dawnych druków (książki, mapy) i rękopisów. Zaprezentowane cenne muzealia z XVII – XIX wieku pochodzą z Działu Historyczno-Numizmatycznego i Biblioteki muzeum.
  • Wśród zaprezentowanych publikacji znajdują się wyjątkowe, bogato ilustrowane grafikami cymelia: książka położnicza Śląskiej akuszerki Justine Siegemundin z XVII wieku oraz norymberskie wydanie zielnika Elizabeth Blackwell z XVIII wieku.
  • Biblioteka w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze powstała wraz z założeniem Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze. Dziś księgozbiór liczy ponad 3500 woluminów i podzielony jest na dwie części: księgozbiór zabytkowy i księgozbiór podręczny. Księgozbiór zabytkowy liczy 136 starodruków. Przeważającą część tworzą dzieła o tematyce teologicznej, ale znajdziemy w nim również ciekawe pozycje z innych dziedzin nauki: geografii, astronomii, medycyny, historii i biologii.
  • Na wystawie zaprezentowane zostały książki religijne, naukowe oraz regionalia (druki poświęcone Kamiennej Górze i rękopiśmienne pamiętniki z rysunkami). Mapy zaprezentowane na wstawie pochodzą z XVIII wieku i prezentują m.in. Śląsk, Królestwo Czech z ziemią kłodzką, a także Hiszpanię, Rosje czy Brandenburgię i Saksonię.
  • Wystawa nawiązuje do bogactwa utraconej po wojnie Biblioteki Wallenberga, która działała przy Kościele Łaski w Kamiennej Górze miedzy 1729 a 1945. Księgozbiór tej instytucji naukowej liczył około 7000 druków (w tym wiele bezcennych starodruków z XVI – XVIII wieku) i rękopisów (listy, sztambuchy, muzykalia). Dziś większość z nich znajduje się w Warszawie i w Łodzi.
  • O świetności i tradycji Biblioteki Wallenberga przypominają zaprezentowane na wystawie „Starodruki, rękopisy i mapy” portrety pastorów – J.J. Liebenwalda i A. Langera, którzy pozowali na tle księgozbioru.