X edycja projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”

W sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza rozpoczęła się X edycja projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

Uczestniczą w nim oczywiście słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kamiennej Góry.

Grupa wolontariacka podczas zajęć szlifuje pod okiem tutorów swoje pomysły na działania dla lokalnej społeczności, a następnie będzie je realizowała ze środków pozyskanych w ramach mikrograntu.

Projekt „UTW dla społeczności” powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Cele „UTW dla społeczności”:
– rozwój wolontariatu osób starszych,
– wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu słuchaczy i działaniami na rzecz lokalnych społeczności,
– rozwój umiejętności i wiedzy słuchaczy UTW w zakresie prowadzenia wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych,
– promowanie społecznego zaangażowania seniorów w środowisku uniwersytetów trzeciego wieku.

„UTW dla społeczności” to roczny cykl szkoleń i praktyk dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku chcących uruchomić w swoich strukturach grupę lub sekcję wolontariatu.

Cykl obejmuje:
– zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów
– indywidualne konsultacje dla uczestników biorących udział w projekcie
– spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW
– mikrogrant w wysokości 2000 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.