XLIV sesja rady miasta Kamienna Góra

XLIV sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja prezesa zarządu spółki Sanikom na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
 5. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata gminy miejskiej Kamienna Góra do Euroregionu Nysa.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki za 100% udziałem gminy pod nazwą Spółka Mieszkaniowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 238/2, obr.6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 225/8, obr.7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie starego miasta w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.