XXIX Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje”

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza plastyków z powiatu kamiennogórskiego do wzięcia udziału w corocznym przeglądzie twórczości.

Wszystkich dorosłych plastyków z powiatu kamiennogórskiego, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość – malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, tkaninę artystyczną – prosimy o dostarczenie do Muzeum Tkactwa jednej pracy, która nie była eksponowana na wcześniejszych „Prezentacjach”.

W przypadku fotografii prosimy dostarczyć taką liczbę prac, by mieściły się w jednej ramie o wymiarach 100 x 70 cm.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC – do 31 LIPCA 2023

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 11 sierpnia o godz. 16.00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.