Zaczynamy sezon remontowy w Kamiennej Górze

Rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego.

Na jezdni i zjazdach zostanie ułożone prawie 700 metrów kw. kostki betonowej. Koszt prac wyniesie prawie 280 tys. złotych. Wykonawcę wybrano spośród czterech oferentów. Obecnie stan nawierzchni w tym miejscu jest bardzo zły.

Podobnie jest na ul. Fabrycznej, gdzie także wkrótce rozpoczniemy prace. Zakres robót w tym miejscu jest mniejszy. Ułożenie 240 metrów kw. kostki będzie kosztowało 97 tys. złotych. Oferty na to zadanie złożyło czterech przedsiębiorców.

Wkrótce rozstrzygniemy przetarg na remont ul. Sportowej. Chodzi o wymianę nawierzchni i odbudowę chodników. W tym postępowaniu złożono cztery oferty.