Zakaz używania kopciuchów

OD 1 LIPCA 2024 r. ZAKAZ UŻYWANIA KOPCIUCHÓW

Informujemy, że na terenie województwa dolnośląskiego, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, czyli piece kaflowe, kuchnie węglowe, piece typu „koza” oraz kominki poniżej trzeciej klasy, nie mogą być użytkowane od 1 lipca tego roku.

Czym jest uchwała „antysmogowa”?

Uchwała ta, jest aktem prawa miejscowego podjętym przez sejmik województwa dolnośląskiego. Ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania.

Miasto Kamienna Góra oferuje wsparcie finansowe inwestycji polegających na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach programów:

 • Czyste Powietrze” skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego  z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód nie przekracza kwoty 135 tysięcy złotych rocznie. Wsparcie nie jest przyznawane lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość. Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek można także złożyć w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny.

 • Ciepłe Mieszkanie dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, których dochód nie przekracza kwoty 120 tysięcy złotych rocznie. Dofinansowanie można przeznaczyć na demontaż ogrzewania na paliwo stałe, montaż niskoemisyjnego ogrzewania oraz dodatkowo na zakup i montaż okien (przy jednoczesnej wymianie ogrzewania).

UWAGA: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Urzędu Miasta Kamienna Góra PRZED rozpoczęciem inwestycji.

Więcej informacji dotyczących ww. programów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.kamiennagora.pl w zakładce „Czyste powietrze i inne programy”, a także na stronie https://czystepowietrze.gov.pl.

Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania wparcia finansowego (pokój nr 302 i 305, tel. 75 64 55 141 oraz 75 64 55 113

 

Wymieniając teraz stare źródło ogrzewania uniknąć można mandatu do 500 zł lub grzywny do 5 000 zł. 

 

Paliwami zakazanymi uchwałą antysmogową na DolnymŚląsku są:

 • węgiel brunatny i paliwa produkowane z jego wykorzystaniem,
 • miał węglowy o uziarnieniu mniej niż 3 mm,
 • muły i flotokoncentraty węglowe i mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
 • drewno o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wejścia w życie wymogów dla kotłów wprowadzone uchwałą:

 • od 1 lipca 2024 r.– zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów” – koniec możliwości użytkowania pieców poniżej 3 klasy,
 • od 1 lipca 2028 r.– zakaz użytkowania instalacji niespełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania pieców klasy 3 i 4.

 

Ważne informacje

 • przepisy obowiązują przez cały rok, bez względu na sezon,
 • przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą   także prowadzących działalność gospodarczą i posiadających kotły o mocy do 1 MW,
 • uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – również: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu „koza”, kominków,
 • uchwała nie wprowadza ograniczeń i obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.