Zakończyliśmy projekt oświetlenia kamiennogórskich ulic

Zakończyliśmy projekt wymiany i rozbudowy ulicznego oświetlenia w Kamiennej Górze. Na ponad 80 ulicach pojawiło się prawie 1000 nowych latarni.

Ta olbrzymia miejska inwestycja jest już po odbiorze końcowym. W mieście wymieniliśmy prawie 700 starych latarni. Zupełnie nowe oświetlenie pojawiło się w ponad 300 punktach.

Projekt kosztował ponad 5,7 mln złotych, z czego 2,4 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

Wszystkie lampy działają w oparciu o nowoczesne żarówki w technologii LED. To źródło światła jest energooszczędne i pozwoli zaoszczędzić ok. 40 – 50 procent energii. Będzie też można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc.

Stare oświetlenie kamiennogórskich ulic było „zabytkowe”. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej przed wymianą latarni, okazało się, że niektóre z nich montowano jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Stare, rtęciowe, 400-watowe żarówki były bardzo nieekonomiczne.