Zakup przyborów szkolnych dla uczniów i wychowanków

Nasze miasto otrzymało dotację ze środków budżetu państwa na zadanie pn.: „Zakup przyborów szkolnych dla uczniów i wychowanków szkół podstawowych ponadpodstawowych i przedszkoli w Kamiennej Górze”. Dotacja została przyznana w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.
Jednostki biorące udział w programie:
1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 2
3. Przedszkole Publiczne nr 2
4. Przedszkole Publiczne nr 3
5. Zespół Szkół Specjalnych
6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
Łącznie 54 uczniów i wychowanków otrzymało wyprawki szkolone, które zostały przekazane do placówek szkolnych i przedszkolnych już w tym miesiącu.