Zalew – reaktywacja

Tego lata zamierzamy uruchomić kąpielisko nad kamiennogórskim „Zalewem”. By to zrobić musimy przejść procedurę prawną.

Rozpoczęliśmy właśnie konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie określenia długości sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Kamiennej Góry. Chodzi o umieszczenie w wykazie kąpielisk działki znajdującej się na terenie „Zalewu”. W uchwale wskazano również, że sezon kąpielowy w mieście będzie trwał od 15 czerwca do 31 sierpnia. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jest w załącznikach poniżej. Na uwagi i propozycje czekamy do 12 lutego. Należy je podpisać własnoręcznie – imieniem i nazwiskiem oraz opatrzyć adresem lub nazwą jednostki organizacyjnej i jej adresem.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Kamienna Góra w Biurze Obsługi Klienta lub w sekretariacie,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Projekt_uchwały (1) 119 KB
2 pdf Uzasadnienie_uchwały (1) 78 KB