Żałoba na terenie Kamiennej Góry

W zawiązku ze śmiercią zastępcy burmistrza Adama Blicharskiego burmistrz Janusz Chodasewicz ogłosił żałobę na terenie Kamiennej Góry. Obowiązuje ona od 11 do 13 maja.

Nakazuję wywieszenie na budynku Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz budynkach jednostek organizacyjnych gminy miejskiej flag w barwach miasta przewiązanych kirem – czytamy w zarządzeniu.
Flagi na masztach w mieście mają zostać opuszczone do połowy.

Burmistrz zaapelował także o zaniechanie organizowania w dniach żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym i sportowym.

Uroczystości pogrzebowe Adama Blicharskiego odbędą się w czwartek, 13 maja. Rozpoczną się o godzinie 13 w kościele św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Następnie kondukt żałobny przejdzie na cmentarz przy ul. Katowickiej.

W sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza wystawimy księgę kondolencyjną dedykowaną pamięci Adama Blicharskiego. Będzie ona dostępna we wtorek, 11 maja w godzinach 12 -14 oraz w środę w godzinach od 10 do 13.

Z uwagi na pandemię wejście osób, które będą chciały pozostawić wpis w księdze, będzie możliwe w towarzystwie pracownika urzędu. Dyżurni będą oczekiwali przy drzwiach do ratusza.

W dniu pogrzebu księga kondolencyjna zostanie wystawiona przy wejściu do kościoła.