Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 93 ust. 4 i 5 lub art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału (zał. Nr 1 do karty usługi):
1) pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) pod względem zgodności z przepisami odrębnymi i decyzją z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli była wydana dla tego terenu.
2. Załącznik: wstępny projekt podziału wykonany na mapie sytuacyjno – wysokościowej.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie można przesłać na adresu urzędu, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub można wnieść w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie 7 dni od daty doręczenia jego doręczenia.
VII. UWAGI:
Brak.

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta
Andrzej Omachel – Kierownik Biura
Agnieszka.damasiewicz – Inspektor
Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf BAM08-zal1 122 KB