Zapraszamy do udziału w programie wczesnego wykrywania nowotworów

Do końca listopada urząd miasta w Kamiennej Górze będzie realizował program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mężczyzn.

Program kierujemy do mieszkańców Kamiennej Góry w wieku 40-65 lat.

Szczególnie zachęcamy do udziału:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób kwalifikujących się do badań przesiewowych. Uczestnikom programu zostaną wykonane bezpłatnie specjalistyczne testy – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Zestawy do pobierania próbek będą dostępne w ratuszu (pok. 304) w poniedziałek, 8 listopada 2021 r. w godz. 7.30 – 15.30. Próbkę należy następnie zanieść do przychodni lekarskiej „Rodzina” przy. ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Placówka będzie je odbierała we wtorek, 9 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

Program realizujemy wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego oraz we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.