Zaświadczenie na temat zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z MPZP

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta
Andrzej Omachel – Kierownik Biura
Agnieszka Damasiewicz – Inspektor
Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego. Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki do 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie można przesłać na adresu urzędu, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub można wnieść w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie 7 dni od daty doręczenia jego doręczenia.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf BAM06_zal1v2023 116 KB