Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich, w których są świadczone usługi hotelarskie.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
1. Zgłoszenie jest wolne od opłaty.
2. Wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17 zł.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Przyjęcie zgłoszenia – niezwłocznie.
2. Zaświadczenie wydaje się na wniosek w terminie 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie z ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra w godz. 7.30 – 10.00 oraz 11.00 – 14.30 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich takich jak: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk, schronisk młodzieżowych, pół biwakowych.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG13-zal1 47 KB
2 pdf DG13-zal2 14 KB