Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIII sesji rady miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – zwołuję LXXXIII Sesję Rady Miasta Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra pani Apolonii Lulek.
  4. Zamknięcie sesji.

Sesja rady miasta odbędzie się 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w sali nr 211 urzędu miasta.