Zawieszone zajęcia w placówkach oświaty

Zawieszamy zajęcia dydaktyczno — wychowawcze w kamiennogórskich szkołach, przedszkolach i w żłobku.

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza zawieszenie od 12 do 25 marca zajęć dydaktyczno — wychowawczych w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze. Zajęć nie będzie także we wszystkich miejskich przedszkolach i w żłobku.

Placówki te będą jednak otwarte w najbliższy czwartek (12.03) i piątek (13.03). Zostaną tam zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Mogą w nich uczestniczyć dzieci, których rodzice nie są w stanie od ręki zapewnić im opieki w godzinach pracy. Rodziców, którzy mają taką możliwość, prosimy, aby zatrzymali dzieci w domach już od 12 marca.

Administracja placówek oświatowych w Kamiennej Górze w czasie zawieszenia zajęć będzie pracowała tak jak dotychczas. Kadra będzie pozostawała w gotowości do pracy. Formalności związane z działalnością szkół, przedszkoli i żłobka będą załatwiane bez przerwy.

Rozporządzenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski wydał Minister Edukacji Narodowej. Jest ono podyktowane koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.