Zbiórka odpadów ogrodowych w Kamiennej Górze

11 października zaczynamy w Kamiennej Górze zbiórkę odpadów ogrodowych. Akcja będzie powtarzana w kolejne środy 18 i 25 października.

Prosimy, aby w tych dniach mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawili brązowe worki na odpady przy swoich posesjach.

Kamiennogórzanie zamieszkujący domy wielorodzinne będą mogli je pozostawić przy pojemnikach przynależących do ich budynków. Worki będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”.

Worki na odpady ogrodowe można otrzymać w wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska (parter pok. 104) w kamiennogórskim ratuszu.

Przypominamy, że opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół drzew i krzewów. Ograniczają parowanie wody i chronią rośliny przed mrozem. Ponadto rozkładając się, użyźniają glebę. Zwiędłe liście są też naturalnym zimowym schronieniem dla wielu przedstawicieli fauny. Dlatego apelujemy o rozwagę przy oczyszczaniu terenów zielonych.