Zmiana godzin pracy USC

29 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą do godziny 11.00.

Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego w formie elektronicznej 29 grudnia 2023 r. dostępna będzie do godz. 9.00. Zmiany godzin pracy wynikają z konieczności dostosowania systemów teleinformatycznych do nowych przepisów dot. składania wniosków o wydanie dowodu osobistego.