Informacja dotycząca rewitalizacji

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udzielenie informacji o rewitalizacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do karty usługi.

II. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP

III. OPŁATY:

Brak

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Bez zbędnej zwłoki do 7 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

 

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta

Andrzej Omachel – Kierownik Biura

Agnieszka Damasiewcz – Inspektor

Telefon: 75 64 55 135

E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf BAM09_zal1v2024 rewit 174 KB